04.07.12. u 14:44

Održano drugo zasjedanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Dana 2. srpnja 2012. godine, u prostorijama Istarske županije održala se druga po redu Sjednica Županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Povjerenstvo je prethodno izradilo Prijedlog Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, koji je na 2. Sjednici i usvojen.  Akcijski plan će se potom uputiti na usvajanje Skupštini Istarske županije.
Na sjednici su, uz zamjenicu župana i Predsjednicu Povjerenstva Vivianu Benussi, sudjelovale Branka Žužić, Jadranka Černjul, Jelena Vitasović, Vera Radolović, Ružica Mitrović Maurović, Denis Sgagliardi i predstavnica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Ines Dojkić, u funkciji operativne podrške i praćenja rada Povjerenstva.

Okvir za donošenje Akcijskog plana jesu dva osnovna strateška dokumenta RH - Zakon  o ravnopravnosti spolova i Nacionalna politika za ravnopravnost spolova - kojima je osnovni cilj uklanjanje diskriminacije nad ženama i uspostavljanje stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti.
Stoga je osnovna svrha ovog Akcijskog plana predstaviti okvir za djelovanje Županijskog povjerenstva pri realizaciji programskih zadataka, ali i okvir za sukreiranje lokalne politike u području ravnopravnosti spolova kada se radi o mjerama koje su izvan nadležnosti Županijskog povjerenstva.

Akcijski plan djelovanja svojim aktivnostima želi podići razinu svijesti o važnosti poštivanja i unaprijeđenja ljudskih prava žena, poticati aktivizam žena, spriječavanje diskriminacije nad ženama, stvarati pretpostavke da žene i muškarci imaju jednake mogućnosti za ostvarenje svojih prava i da imaju jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Novi strateški dokument sadrži predviđene okvirne rokove provedbe mjera, glavne nositelje i sunositelje aktivnosti, dok će u realizaciju aktivnosti biti uključen široki spektar dionika poput gradskih povjerenstava, organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, odgojno obrazovnih ustanova, znanstvenih institucija...

Sve mjere Akcijskog plana svrstane su prema osnovnih sedam područja djelovanja: promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, jednake mogućnosti na tržištu rada, rodno osjetljivo obrazovanje, ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, uklanjanje nasilja nad ženama, međunarodna politika i suradnja te institucionalni mehanizmi i načini provedbe.

Sjednica je potom zaključena usvajanjem tog novog strateškog dokumenta Istarske županije te uz najavu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2012. godine.