25.04.12. u 10:32

Pescara: Održana druga upravljačka skupina, transnacionalni seminar i tematska radionica partnera u okviru projekta S.I.M.P.L.E.

Pescara – 19. – 20. travnja 2012. godine, održana je druga upravljačka skupina, transnacionalni seminar i tematska radionica partnera u okviru projekta S.I.M.P.L.E. Riječ je o projektu koji  se sufinancira sredstvima iz programa IPA CBC Adriatic.
 
Uz predstavnike Istarske županije, vodećeg partnera u  projektu S.I.M.P.L.E., sudjelovali su i ostali partneri: Regija Abruzzo, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Općina Drač (Durres Municipality),  Progettti sociali,  Unione Italiana di Fiume -Talijanska Unija Rijeka, Unione Italiana di Capodistria - Talijanska Unija Kopar, ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia) i CDI (Cooperation and Development Institute), te vanjski suradnici među kojima Joze Kajtazi, Predsjednik Zajednice Albanaca Istarske županije i Alojzija Slivar predstavnica Slovenskog kulturnog društva „Istra“, te Jadranka Černjul, koordinatorica Sigurne kuće „Istra“, u svojstvu vanjske učesnice.

Transnacionalni seminar i tematska radionica imali su kao glavnu temu diskriminaciju i nasilje nad ženama pripadnicama nacionalnih manjina i drugim rizičnim skupinama.
 
Na sastanku upravljačke skupine razgovaralo se o aktivnostima projekta, prezentirana je Internet stranica projekta, definirao se plan rada u periodu od travnja do kolovoza 2012. te je najavljen slijedeći sastanak partnera u sklopu projekta, koji će se održati u Albaniji u srpnju 2012. godine.