15.07.10. u 07:29

Objavljen natječaj za edukaciju i stručno usavršavanje 25 europrojektanata

U sklopu projekta "Priprema Istre za strukturne fondove"/"Istria Getting Prepared for Structural Funds", sufinanciranog od Austrijske razvojne agencije/ Austrian Development Agency – ADA u okviru Programa razmjene znanja Srednjoeuropske inicijative/ Central European Initiative Know - how Exchange Programme (KEP), Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije, objavio je natječaj za edukaciju i stručno usavršavanje 25 europrojektanata.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Istre (14.07.2010) i web stranicama Istarske županije (14.07.2010).

Detaljan tekst natječaja može se pročitati ovdje