30.06.10. u 10:16

Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

Istarska županija je u Narodnim novinama br. 79/10 od 24. lipnja 2010. godine objavila obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, laboratorijske dijagnostike i zdravstvene njege u kući.

Tekstove obavijesti  sa pripadnim dokumentacijama možete preuzeti u sekciji Natječaji