25.05.10. u 16:01

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama prjavljenim na Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije, na radno mjesto Stručni suradnik/ca za pripremu međunarodnih projekata, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati u srijedu 02. lipnja 2010. godine u 10,00 sati u zgradi Istarske županije u Puli, Flanatička 29, (sala Poglavarstva).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, odnosno kandidati kojima je upućen telegram da pristupe testiranju).

 

Upute kandidatima