23.03.10. u 16:22

Odluka o poništenju natječaja za prijem u službu u Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije

Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08), v.d. pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije, dana 18. ožujka 2010. godine, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA 

Članak 1. 

Poništava se Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije, objavljen u Narodnim novinama br.158/09 od 31. prosinca 2009, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 4. do 12. siječnja 2010. godine, za radno mjesto

  • stručnog suradnika za pripremu međunarodnih projekata – 2 izvršitelja/ ice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

članak 2. 

Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnog lijeka. 

članak 3. 

Obavijest o poništenju natječaja objavit će se u „Narodnim novinama“, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web - stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

                                                                                                                              v.d. PROČELIKA

Oriano Otočan 

Klasa:112-02/10-01/01
Urbroj:2163/1-23/1-1
Pula, 18. ožujka 2010.