04.11.09. u 12:41

Akti župana - 27.10.2009. godine

  1. Odluka o pečatu Službeničkog suda Istarske županije - Tribunale impiegatizio della Regione istriana, Pazin,
  2. Prijedlog Zaključka o objavi natječaja za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssée za 2010. i 2011. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za nabavu radova sanacije sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi Ivana Batelića Raša,
  4. Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave radova sanacije učionice, blagovaonice i kuhinje u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" Čepić

  5. a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.439 k.o. Rovinj, k. č. br.1355/Z, u vlasništvu Mrvelj Ivane iz Rovinja , Garzotto 13,
    b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.4180 k.o. Rovinj, k. č. br.2598/Z, u suvlasništvu Margeta Marije iz Zagreba , Filakovca 1/1 i Margeta Svjetlane iz Zagreba, Filakovca 1/1,
  6. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u rujnu 2009. godine,
  7. Prijedlog Odluke o poništenju postupka javne nabave za nabavu usluge izrade Projektne dokumentacije za izgradnju objekta za preradu ribe Labinci,
  8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Odluku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija).