04.11.09. u 12:37

Akti župana - 21.10.2009. godine

  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Etnografskom muzeju Istre Pazin za sklapanje Ugovora o javnim radovima