04.11.09. u 12:34

Akti župana - 19.10.2009. godine

  1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade tehničke dokumentacije za koncesije za uzgoj školjkaša