19.10.09. u 17:29

Akti župana - 13.10.2009. godine

  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2009. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije,
  3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova adaptacije dijela potkrovlja Doma,
  4. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš,
  5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge programiranja programske opreme i savjetovanja o programskoj opremi, temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma,
  6. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju Projekta MPRRR - Marketinška priprema poljoprivredno-prehrambenih proizvoda - "Tehnološka i marketinška priprema mesa Istarskog goveda",

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.258 k.o. Rovinj u naravi stan sagrađen na zgr. k.č.br. 792, u vlasništvu Uzelac Višnje iz Zagreba, Boškovićeva 3,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.1468 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.1547 u  vlasništvu Figura Imre iz Srbije, Čantavir , M.Tita 84,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.2626 k.o.Gračišće, zgr.k.č.br.61/3, u vlasništvu Zajc Amadeus Ljube iz Gračišća, Gračišće 40 A,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul. br.1289 k.o.Vrsar, zgr.k.č.br.346/3, u vlasništvu Prenka Luiz iz Poreča, Varvari 37,