17.09.09. u 14:24

Akti župana - 08.09.2009. godine

 1. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju međunarodnog Projekta Pro.V.I.C. za 2009. godinu (promocija i valorizacija Istarskog goveda),
 2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge programiranja programske opreme i savjetovanja o programskoj  opremi, temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma,
 3. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave ugostiteljske opreme za praktikume u Srednjoj školi Mate Blažine Labin, Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Strukovnoj školi Eugena Kumičića Rovinj i Turističko-ugostiteljskoj školi Antona Štifanića Poreč,
 4. Prijedlog Zaključka  o  davanju  suglasnosti  Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora i Aneksa Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na građenju objekta"Zaobilaznica Krnjalože" na županijsko j cesti ŽC 5187, LOKACIJA  Krnjaloža,
 5. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju obnove društvenih prostorija u Ročkom polju,
 6. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u srpnju 2009. godine,
 7. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova radi Izmjena i dopuna Zahtjeva za registraciju oznake izvornosti Istarskog pršuta slijedom usklađivanja sa novim zakonskim propisima Republike Hrvatske,
 8.  

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.1256 k.o. Vrsar, k.č.br.zgr.253 i k.č.br.zgr.254 u suvlasništvu Zlatka Antolović iz Vrsara, Kamenolomska 13 i Smilje Antolović iz Poreča , Bašarinka 24,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.1815 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.1503  u  vlasništvu Dobretić Božice iz Rovinja , M.Vlačića Ilirika 50
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.2686 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.52  u  vlasništvu Jakšić Sofije iz Rovinja ,Carera 29,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.206 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.748  u  vlasništvu Kolar Ike iz Đakova, Kralja Tomislava 63,
e) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.260 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.892  u  vlasništvu Mastilović Carmen iz Rovinja, A.Leme 5,
f) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.9195 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.1063 ; k.č.br.zgr.1067 i k.č.br.zgr. 1068 u  suvlasništvu Sartor Susanne i Poropat Andree iz Rovinja, Fontica 3,
g) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.957 k.o. Fažana, k.č.br.117/Z , u suvlasništvu Borojević Vazmoslave rođ. Mošnja pok. Antona iz Fažane, Istarska 7 i Velikanja Božice rođ. Mošnja pok. Antona iz Pule, Busoler 69,
h) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.406 k.o. Rovinj, k. č. br.1272/Z , u vlasništvu Peračić Gorana iz Rovinja, S.Chiurco 4,
i) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul.br.4876 k.o. Lovrečica, k. č. br.24/17 i zk.ul.br. 4878 k.o. Lovrečica, k. č. br.24/21, u  vlasništvu t.d. Savudrija inženjering  d.o.o. ,Crveni Vrh 160, Savudrija,
j) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.637 k.o. Rovinj, k. č. br.1956/1 Z; 1956/2 Z i 1957/Z, u  vlasništvu Koch Zdenke iz Rovinja, V.Švalbe 14,
k) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.383 k.o. Rovinj, k. č. br.1219/Z , u vlasništvu Pap Franje iz Rovinja, Vrata Sv. Križa 1,
l) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.7271 k.o. Rovinj, k. č. br.1711/Z i 1712/Z  u vlasništvu Drandić Slobotke iz Rovinja, Trevisol 48,
m) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.3810 k.o. Pomer, k.č.br.1225/4  u vlasništvu Budimlić Mirka iz Medulina, Katikulić 42 b,
n) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za pokretninu – brod „Rižana“ (prijašnja Buonavia) upisana u ulošku 1T- 198 upisnika brodova Republike Hrvatske pri Lučkoj kapetaniji Pula kao vlasništvo t.d. „ Jadran jahte „ d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 6/a,
o) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.630 k.o. Rovinj, k. č. br.1941/Z, u vlasništvu Jokić Dalibora iz Rovinja ,Vrata Valdibora 11,

 1. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju asfaltiranja nerazvrstanih cesta u Općini Cerovlje,
 2. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Gračišće,
 3. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju izgradnje Poduzetničke zone Nedešćina I-II u Općini Sveta Nedjelja,
 4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uređaja za ultrazvučno ispitivanje srca,
 5. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge programiranja programske opreme ( softvera) i usluge savjetovanja o programskoj opremi (softveru) 
 6. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave sklapanjem ugovora o isporuci javnih usluga iz dodatka II B Zakona u predmetu nabave stražarskih i čuvarskih usluga za potrebe upravnih tijela Istarske županije,
 7. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge izrade tehničke dokumentacije za koncesije za uzgoj školjkaša,