08.11.18. u 14:00

Odluka o dodjeli financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini za prioritetno područje poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede

Temeljem članka 29. stavka 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne novine“ br. 26/15), članka 42. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/2017 i 19/2017), članka 65. i 85. Statuta Istarske županije
(„Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13, 16/16 , 1/17, 2/17 i 2/18) Župan Istarske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata od 30. listopada 2018. godine dana 07. studenoga 2018. godine donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini za prioritetno područje poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede

Preuzmite ODLUKU u pdf formatu