07.11.18. u 10:23

Vrijedna oprema za Tehničku školu Pula financirana EU sredstvima

U sklopu "Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju“ i osposobljavanju u Tehničkoj školi Pula jučer je održana konferencija za novinare s ciljem predstavljanja EU projekata u koje je škola uključena i informiranja javnosti o programima i radu škole. Istarska županija i Tehnička škola Pula trenutno surađuju u provedbi aktivnosti dvaju europskih projekata, a to su 3D FOR VET – Strateška partnerstva za razvoj 3D kompetencija, financiranog iz programa Erasmus+ te projekt BLUE KEP – integracija obrazovnih sustava u prekograničnom području koji je sufinanciran iz programa Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Ravnateljica Tehničke škole Pula Sandra Balde iskazala je zadovoljstvo aktivnostima i rezultatima proizišlim iz EU projekata u koje je škola uključena.

„Najveći doprinos projektnih aktivnosti je modernizacija škole u tehnološkom smislu obzirom da je u sklopu projekta 3D FOR VET škola dobila 3D printer i 3D skener, a u sklopu projekta BLUE KEP školski je kabinet opremljen s dvanaest sofisticiranih računala“, naglasila je ravnateljica.

V.d. pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije Ivana Dragišić ovom je prigodom istaknula važnost uključivanja Tehničke škole Pula u europske projekte.

„Sudjelovanjem u europskim projektima škola je dobila priliku modernizirati svoje kabinete te svojim učenicima omogućiti jačanje kompetencija i vještina te ih tako pripremiti da budu konkurentniji na sve zahtjevnijem tržištu rada.“

Projekti 3D FOR VET i BLUE KEP također pružaju učenicima mogućnost za sudjelovanje u razmjenama s vršnjacima iz drugih europskih zemalja čime će unaprijediti svoje vještine i steći dragocjena iskustva u korištenju novih tehnologija, temeljenim na praktičnom radu.

U projektu 3D FOR VET sudjeluje 8 partnera iz 4 EU zemlje (Austrija, Hrvatska, Poljska, Litva) od kojih je Istarska županija vodeći partner. Projekt traje 3 godine, a ukupna vrijednost projekta je 250.585,00 EUR.  

Cilj projekta je učenike tehničkih i strukovnih srednjih škola učiniti konkurentnijima na tržištu rada kroz korištenje 3D tehnologije u formalnom obrazovanju. Radi toga su nastavnici Tehničke škole već sudjelovali na edukaciji održanoj na koruškom sveučilištu te učenici na razmjeni u litvanskom Panevežysu.

Projekt BLUE KEP provodi Istarska županija u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A  Italija-Hrvatska 2014.-2020., te je kao korisnik projekta uključena  Tehnička škola Pula. Ukupan proračun projekta iznosi 921.134,00 €, a proračun Istarske županije je 109.000,00 € od čega 85% sufinancira EU putem spomenutog programa. Projekt je započeo u siječnju 2018. te se trenutno radi na odabiru učenika Tehničke škole Pula koji će na proljeće 2019. 45 dana boraviti u Udinama pohađajući tamo nastavu i praksu.

Nakon konferencije učitelji i učenici Tehničke škole Pula spremno su demonstrirali svoj rad te su posjetitelji, između ostalog, imali priliku vidjeti na koji način radi 3D printer, kako programirati robota, upravljati dronom, vršiti geodetske izmjere ili pripremiti projekt izgradnje nekog objekta.

Osim novinara i predstavnika Istarske županije, školu su posjetili i učenici Gimnazije Pula te učenici pulskih osnovnih škola Tone Peruško i Monte Zaro.