09.08.18. u 14:45

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto

  • viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom
  • referent/ica za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, objavljen dana 12.07.2018.g. u „Narodnim Novinama“, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Istarske županije

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom i na radno mjesto referent/ica za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, objavljen dana 12.07.2018.g. u „Narodnim Novinama“, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Istarske županije da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 23. kolovoza 2018.g. (četvrtak) u 09:30 sati na adresi Pula, Riva 8 (velika sala).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja te su podnijeli urednu prijavu, a kojima je brzojavom upućen poziv na testiranje.

Istarska županija
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

Klasa: 112-02/18-01/4
Urbroj: 2163/1-18-09/1-18-31
Pula, 07.08.2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja