06.08.18. u 07:31

Informacija: Rezultati šestog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2018. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 30. do 31. kolovoza 2018. godine, proveo VI. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 210 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 206 mjernih točaka ili u 98,10 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 3 mjerne točke (Monte Mulini – Do lukobrana, Rovinj; AC Bi Village – Plaža Bival, Fažana; Plominski zaljev – Dražine zapad, Kršan) ili u 1,43 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća, dok je na 1 mjernoj točki (Otok Katarina – Prema marini, Rovinj) ili u 0,48 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 24,0 ºC do 28,0 ºC dok se temperatura zraka kretala od 25,0 ºC do 35,0 ºC.