05.09.17. u 10:39

Nastavak dobre suradnje Istarske županije s talijanskim regijama

Istarski župan Valter Flego i predsjednik Skupštine Istarske županije Valter Drandić održali su jučer, u Gradu Poreču, radni sastanak s predsjednikom Skupštine Regije Veneto Robertom Ciambettijem, predsjednikom i vijećnikom Skupštine Regije Friuli Venezia Giulia Francom Iacopom i Enzom Marsiliom. Tema susreta je bila suradnja na programu prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska, na kojem je zajednički kandidirano više projekata iz područja kulture, turizma, zaštite okoliša, transporta i inovacija. Kao značajniji projekt, župan Flego izdvojio je „Castle - valorizacija kaštela na Sjevernom Jadranu“, u kojem je Istarska županija vodeći partner, a regije Veneto i FVG partneri. Rezultati spomenutog programa, kazao je župan, trebali bi biti poznati u prvoj polovici sljedeće godine, a do tada se intenzivno radi na pripremi novih projekata.

„Istarsku županiju i regije Veneto i FVG veže dugogodišnje prijateljstvo i dobra suradnja na projektima od zajedničkog interesa, koju u nadolazećem razdoblju želimo dodatno produbiti“, naglasio je istarski župan dodajući kako se razgovaralo i o strateškim projektima koji će se financirati iz programa Italija-Hrvatska u drugom pozivu. Jedna od ideja je priprema nastavka projekta HOLISTIC u smislu kandidiranja projektiranih brodica za zaštitu od požara i incidenata na moru.

Istarska županija i Autonomna regija Friuli Venezia Giulia (Italija) potpisale su Protokol o suradnji 1999. godine, dok je Protokol o razumijevanju s Regijom Venetom potpisan 2013. godine iako je suradnja započela još 1995. godine.