19.09.17. u 09:31

Informacija: Rezultati devetog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je dana 13. rujna 2017. godine proveo IX ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 209 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 194 mjerne točke ili u 92,82% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na deset mjernih točaka (Novigrad, AC Mareda – Ispod restorana; Novigrad, Novigrad – Karpinjan; Novigrad, Novigrad – Sv.Pelagij; Novigrad, Novigrad – Zidine; Novigrad, TN Tere – Hotel Laguna; Novigrad, TN Tere – AC Sirena; Fažana, Valbandon – Plaža; Labin, Hotel Merkur – Ispod hotela, Raša, AC Tunarica – Lijeva strana uvale; Tar-Vabriga, Červar – Puntica Larun) ili u 4,78% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora, dok je na pet mjernih točaka (Labin, Rabac naselje – AC Maslinica II; Raša, AC Marina – Uvala; Kršan, Plominski zaljev – Dražine zapad; Kršan, Plominski zaljev – Dražine istok; Barban, Barban – Blaz) ili u 2,39% uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća.

Uzrok povećanog broja točaka dobre i zadovoljavajuće kakvoće su meteorološke prilike, odnosno umjerene i jake kiše koje uzrokuju povećani priljev bujičnih površinskih voda s kopna na mjestima utoka rijeka ili bujica uz more kao što je to slučaj ušća rijeke Mirne i Novigradskih plaža, Plominskog zaljeva i uvale Maslinica u Rapcu. Uslijed takvih prilika također dolazi i do aktiviranja vrulja, kao na primjer u uvali Blaz, te do pojave ostalih načina unosa voda u more koje utječu na kakvoću mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 18,4  do 24,0 ºC dok se temperatura zraka kretala od 12,0 do 24,4 ºC.