22.09.17. u 14:54

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u službu administrativnog/e tajnika/ce u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

Obavještavaju se kandidati, koje su podnijeli prijavu na natječaj za prijam u službu administrativnog/e tajnika/ce u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, objavljen 08.09.2017. u Narodnim novinama br. 90/17 i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)  održati dana 29. rujna 2017. godine (petak) s početkom u 09:00 sati u Puli, Flanatička 29, - (I. kat, Sala Mijo Mirković-Mate Balota).

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se slijedeći kandidati:

1. Balošić, Gordana, Flanatička 10, Pula
2. Jurak, Jelena, Put od Fortica 83, Pula
3. Knežević, Mladen, Kuntrada 43, Valbandon, Fažana

Ukoliko imenovani kandidati ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Klasa: 112-03/17-01/01
Urbroj: 2163/1-06/6-17-24
Pula, 22. rujna 2017.