23.05.17. u 12:15

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2017. godinu

Temeljem članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 16/15) te članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske županije donio je dana 8. svibnja 2017. godine, sljedeću

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje
u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2017. godinu

   PREUZMITE ODLUKU (PDF DOKUMENT)