09.03.16. u 12:35

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2015./16.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje,
sport i tehničku kulturu
Labin, G. Martinuzzi 2
tel.052/351-496, fax: 052/351-695
KLASA: 602-04/15-01/53
URBROJ: 2163/1-05/2-16-18
Labin, 9. ožujka 2016.

Na temelju članka 10. stavak 1. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15 i 14/15) Komisija za stipendije Istarske županije dana 9. ožujka 2016. godine utvrđuje

PRIVREMENU BODOVNU LISTU
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA
SLABIJEG IMOVNOG STANJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
ZA AKADEMSKU GODINU 2015./16.

1. Ukupno bodovano 37 studenata prema slijedećem redoslijedu:

PREUZMITE PDF DOKUMENT 

2. Komisija za stipendije Istarske županije nije razmatrala prijave s nepotpunom dokumentacijom, sukladno članku  9. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji, prema slijedećem redoslijedu:

PREUZMITE PDF DOKUMENT 

Na utvrđene liste može se podnijeti pismeni prigovor poštom preporučeno u roku od osam (8) dana od objavljivanja istih na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr . Prigovor se podnosi Županu Istarske županije putem Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, Labin 52220, G. Martinuzzi 2.

Odluku po prigovoru donosi Župan Istarske županije.

Nakon donošenja odluka po prigovorima, Župan Istarske županije donosi Odluku o dodjeli stipendija i utvrđuje Konačnu bodovnu listu koji akti se  objavljuju na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr

Temeljem Odluke o broju i visini stipendija studentima slabijeg imovnog stanja Istarske županije u  akademskoj godini 2015./16. dodjeljuje se ukupno 20 (dvadeset) stipendija.

Prilog 1 - Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za ak. god. 2015./16.

Prilog 2 - Lista nepotpunih prijava

Komisija za stipendije   

1. Doriana Šumberac Jelić, predsjednica v.r.
2. Marija Ivić-Kačan, članica v.r.
3. Daiana Brumnić, članica v.r.