22.03.16. u 09:00

Župan Flego izabran za potpredsjednika Partnerskog vijeća

Na konstituirajućoj sjednici Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske, održanoj jučer u Splitu, istarski župan Valter Flego izabran je za potpredsjednika  na razdoblje od dvije godine.

Župan Flego u uvodnom obraćanju u svojstvu potpredsjednika istaknuo je dva cilja  koja namjerava postići u svom mandatu. Prvi je dogovor oko zajedničkih projekata koji će se kandidirati i financirati iz EU fondova. Drugi je izmjena kriterija indeksa razvijenosti općina i gradova.

„U Vijeće su uključeni svi relevantni dionici koji zajedničkim radom i dijalogom mogu doprinijeti razvoju Jadranske Hrvatske. Smisao postojanja Vijeća jest da njegovi članovi razgovaraju i predlažu projekte i programe od zajedničkog interesa za svih sedam županija poput onih koji se tiču zaštite mora i okoliša, službe za zaštitu i spašavanje te prometne povezanosti“, rekao je župan Flego dodajući kako je i sektor turizma područje s brojnim mogućnosti.

Župan Flego je, ujedno i najavio kako će se kroz rad u Vijeću zalagati za izmjenu Zakona o regionalnom razvoju, odnosno kriterija indeksa razvijenosti općina i gradova kojeg smatra nepravednim i štetnim za ruralnu Istru. Zakon, smatra župan, penalizira svih osam istarskih jedinica lokalne samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi, ili brdsko-planinskih područja dovodeći ih u nepovoljan položaj te otežavajući uvjete života njihovih stanovnika.

„Smatram da je indeks apsurdan jer po njemu ispada da je Općina Lanišće razvijenija od Slavonskog Broda, a umirovljenjem ili smrću svakog građanina ta ista općina postaje sve razvijenija. Istarska županija je mnogo uložila u razvoj unutrašnjosti Istre i napravila puno za njezinu revitalizaciju“, poručio je istarski župan zaključivši kako spomenuti Zakon vodi k još većoj centralizaciji države, te smanjenju standarda građana u unutrašnjosti.

Partnersko vijeće Jadranske Hrvatske sastavljeno je od predstavnika tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalnih koordinatora, gospodarskih subjekata, pripadnika znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva s područja statističke regije.

Za predsjednika je izabran župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić.

Pored odabira vodstva, u uvodnom dijelu sjednice predstavljena je uloga i način rada Vijeća te je usvojen Poslovnik o radu. Partnersko vijeće Jadranske Hrvatske osnovano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske kao savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta te predlaganja strateških projekata na razini statističke regije.

Jedan od prioritetnih ciljeva djelovanja ovog vijeća je poticanje razvoja Jadranske Hrvatske, kao i priprema i praćenje provedbe planskih dokumenta politike regionalnoga razvoja.

Statistička regija Jadranska Hrvatska obuhvaća sedam županija: Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku.