28.01.16. u 14:48

Župan Flego: Regije moraju imati funkcionalne i fiskalne kapacitete

Istarski župan i potpredsjednik Hrvatske zajednice županija Valter Flego, sudjelovao je danas, u Zagrebu, na 41. sjednici Izvršnog odbora HZZ-a. Jedna od točaka dnevnog reda bila je uvijek aktualna reforma lokalne i regionalne samouprave o kojoj je svoje stavove iznio i župan Flego. Kad se govori o reorganizaciji sustava javne uprave RH, smatra župan Flego, ključno pitanje je ne da li mijenjati sustav, već kako ga mijenjati.

„Regije postoje i one se moraju prepoznati, imaju svoja imena, svoju povijest, kulturu, govore, običaje, ali se njihove granice ne mogu povlačiti ravnalom, kako to predlažu neki političari i znanstvenici. Međutim, one svakako moraju imati i svoje financijske i upravne kapacitete“, rekao je župan Flego i nastavio:

„Današnja kriza u Hrvatskoj je dobrim dijelom produkt njezine centralizacije, a za njezino prevladavanje potrebno je spuštanje inicijativa i ovlasti na nižu razinu, ujedno bližu građanima. Državnoj razini bi se, pak, ostavila zakonodavna i nadzorna funkcija“.

Nadalje, župan tvrdi kako regije i općine nisu trgovačka društva pa da se definiraju kao profitne institucije. Regije se prepoznaju tako da se u svim državama one razlikuju po veličini, broju stanovnika i po ekonomskoj snazi. Uvijek će biti bogatijih i siromašnijih regija, ali se taj jaz treba prevladavati političkim i gospodarskim usmjeravanjem procesa.

„Europska iskustva pokazuju da su upravo snažne regije i decentralizirani politički sustavi idealna i efikasnija razina vlasti za provođenje većine najvažnijih javnih politika“, rekao je župan Flego.

„Dok god 9 od 10 kuna završava u državnom proračunu, a ona preostala kuna se raspoređuje u sve proračune regionalnih i lokalnih jedinica, mi ne možemo i nećemo biti zadovoljni! Fiskalna decentralizacija podrazumijeva da se točno zna tko s čime upravlja, na kojem području i s kojim, odnosno čijim novcem“, ističe župan Flego.

„Zato se zalažemo za reformu uprave koja će rezultirati prenošenjem ovlasti i obaveza na niže razine, što znači i prenošenje financijskih ovlasti na lokalnu razinu. Takva reforma će omogućiti efikasnije obavljanje poslova iz povjerenih nadležnosti, ali i veću transparentnost u trošenju javnih sredstava te bolji nadzor i kontrolu vlasti od strane građana“, zaključio je župan Flego.

Na Sjednici je bilo govora i o budućnosti Županijskih uprava za ceste, a župan Flego se oštro usprotivio njihovom ukidanju i pripajanju Hrvatskim cestama što on vidi kao dodatnu centralizaciju države. Prema njegovim riječima, ŽUC-evi su, od osnutka 1997. godine, poboljšavali stanje mreže županijskih i lokalnih cesta i time opravdali svoje postojanje. Naime, 95% svojih prihoda izravno ulažu u obnovu mreže županijskih i lokalnih cesta.

„Međutim, smanjenje sredstava i daljnja centralizacija države posljednjih godina dovela je do značajnog zanemarivanja najveće mreže cesta u RH što će u konačnosti dovesti do njenog urušavanja i nedopustivog smanjenja sigurnosti prometovanja. U ovom trenutku su raspoloživa sredstva upola manja od potrebnih i tu govorimo o ukupnom smanjenju od 40%, odnosno 520 milijuna kuna, od 2003. do 2015. godine“, rekao je župan Flego pojasnivši na primjeru Istarske županije što nas očekuje.

„Istarska županija upravlja s 1200 km cesta, županijskih i lokalnih. Da bi svakih 20 godina obnovili mrežu cesta pod upravljanjem potrebno je godišnje obnavljati 60 km ceste. Dinamikom kojom mi obnavljamo naše ceste zbog malih prihoda ŽUC-eva, potrebno nam je 400 godina!“.

Stoga, rješenje župan Flego vidi ne u ukidanju ŽUC-eva, već u unapređenju postojećeg sustava u smislu uspostave održivog sustava njihovog financiranja koji bi omogućio potreban standard održavanja žup. i lok. cesta, a samim time i potrebnu razinu sigurnosti prometa.

Na inicijativu župana Flega, na sjednici se raspravljalo o problematici izbjegličke krize i aktualnim pitanjima vezanima uz postavljanja barijera na granicama država članica EU.

"Problemu migranata treba se pristupiti koordinirano i zajednički na razini EU jer svjedočimo jednostranim i često neadekvatnim potezima pojedinih država članica EU koje su suprotne temeljnim vrijednostima na kojima počiva EU, tu prvenstveno mislim na postavljanje žičane ograde i najavu postavljanja vojske na granice. Trebamo naći održivo rješenje koje će s jedne strane uvažiti sigurnost lokalnog stanovništva i migranata, ali koje neće narušiti dobrosusjedske odnose među državama te imati negativne posljedice na gospodarstvo s druge strane“, smatra župan Flego.

Župan Flego je predložio da Zajednica županija zauzme jedinstven stav te uputi apel Ministarstvu vanjskih poslova da se RH suprotstavi jednostranim odlukama pojedinih država članica EU te postavljanju vojski i tehničkih barijera na granicama susjednih država, posebice na granici Hrvatske sa Slovenijom.

Inicijativa župana Flega jednoglasno je prihvaćena od strane svih župana.