27.07.15. u 10:36

Informacija: Rezultati petog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2015. godini u Istarskoj županiji

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u periodu od 13. do 19. srpnja 2015. godine, proveo V ispitivanje kakvoće mora. Ukupno je uzorkovano more na 203 mjernih mjesta od Savudrije do Brseča.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 202 mjernih mjesta, odnosno u 99,5% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednom mjernom mjestu zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora, odnosno u 0,5% uzoraka. Zadovoljavajuća kakvoća mora zabilježena je u Općini Medulin, plaža AC Medulin – Restoran Financa zbog povećanog broja crijevnih eneterokoka u odnosu na standard propisan Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08).

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na  web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.izor.hr/kakvoca/).

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,00C do 27,0 0C dok se temperatura zraka kretala od 24,0 0C do 33.0 0C.