30.04.15. u 13:51

Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada „GRIŽA“ u Gradu Buzetu

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 4. svibnja do 3. lipnja 2015. godine traje javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada „GRIŽA“ u Gradu Buzetu.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava se provodi u suradnji sa s Upravnim odjelom za gospodarenje prostorom Grada Buzeta.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Stručna podloga i sažetak za javnost  dostupni su javnosti u trajanju od 30 dana i to od 4. svibnja do 3. lipnja  2015. godine u prostorima (sala za sastanke) Grada Buzeta u Buzetu, II. Istarske brigade 11, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, a kratak sveobuhvatni Sažetak u holu Županijskog sjedišta u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.
 
Stručna podloga i Sažetak za javnost dostupne su javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Buzeta - www.buzet.hr, trgovačkog društva „Park“ Buzet – www.park.hr te na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode -  www.mzoip.hr.

Javno izlaganje održat će se dana 19. (utorak) svibnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici  Grada Buzeta, Narodni dom Buzet,  II. Istarske brigade 2,  s početkom u 18 sati.
Izlaganju će biti nazočni predstavnici operatera, trgovačkog društva „Park“ Buzet, i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati Stručnu podlogu te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Stručnu podlogu upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 3. lipnjem 2015. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Stručna podloga
Sažetak za javnost