29.04.15. u 13:20

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli pojedinačnih državnih potpora za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 04/13); članka 9. stavka 2. Zakona o državnim potporama (NN 47/14) te pozitivnog mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske Klasa:302-01/15-01/21, Urbroj: 513-06-02-15-2 od 12. ožujka 2015. godine, Župan Istarske županije dana 20. travnja 2015. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU - USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

PREUZMITE PDF DOKUMENT (ODLUKA O IZMJENI ODLUKE)


Urednički pročišćeni tekst Odluke o dodjeli pojedinačnih državnih potpora za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom obuhvaća Odluku o dodjeli pojedinačnih državnih potpora za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom donijetu od Župana Istarske županije dana 26. siječnja 2015. godine, Klasa: 430-01/15-01/01; Urbroj: 2163/1-01/8-15-2 i Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli pojedinačnih državnih potpora za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom donijetu od Župana Istarske županije dana 20. travnja 2015. godine, Klasa: 430-01/15-01/01; Urbroj: 2163/1-01/8-15-4

ODLUKA O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU – USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

PREUZMITE PDF DOKUMENT (PROČIŠĆENI TEKST ODLUKE)