24.04.15. u 15:09

Održana Koordinacija župana s predstavnicima JLS na temu provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Istarski župan Valter Flego sazvao je danas, u Pazinu, Koordinaciju s načelnicima i gradonačelnicima na temu usvojenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Najznačajnije izmjene odnose se na članak 48. koji propisuje Uvjete o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. U članku 48., st. 1. pritom kaže kako „Za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, a za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu Agencija može sklopiti ugovor o privremenom korištenju s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev“.

„Pitanje reguliranja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta od izuzetne je važnosti kako bi naši poljoprivrednici mogli nastaviti sa svojim radom. Danas smo se okupili radi usuglašavanja daljnjih koraka kojima će javni sektor pomoći našim poljoprivrednicima“, naglasio je župan. 

Na Koordinaciji je dogovoreno kako će JLS evidentirati sve poljoprivrednike na svome području koji godinama koriste zemljište u mirnom posjedu te učiniti napore da se korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta legalizira sukladno usvojenom članku 48. Zakona.

Naime, izmjenama Zakona propisano je da uz zahtjev predan Agenciji za poljoprivredno zemljište Republike Hrvatske, JLS izdaje potvrdu da je poljoprivrednik u mirnom posjedu temeljem: Izjave poljoprivrednika s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ovjerene kod javnog bilježnika, i uplatnice za 2014. godinu ili uplatnice za redovno plaćanje zakupa. Mirni posjed, pored naprijed navedenog, poljoprivrednik može dodatno potvrditi i kopijom zahtjeva predanog u JLS prije više godina zbog reguliranja modela raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem; i/ili bivšeg ugovora sklopljenog po čl. 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prije 2001. godine (trogodišnji ugovor sklopljen između JLS i poljoprivrednika); i/ili Ugovora sklopljenog s bivšim općinama ili PIK-ovima; i/ ili potvrde o plaćanju poreza na katastarski prihod do 30.06.1994. godine (uplatnice); i /ili potvrde izdane od strane JLS temeljem koje su poljoprivrednici prijašnjih godina ishodovali poticaje.

Potvrde o mirnom zakupu preduvjet su za sklapanje Ugovora s Agencijom za poljoprivredno zemljište, na rok od pet godina, modelom privremenog korištenja, a Ugovor je osnova za upis u ARKOD - nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela, odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj. Cilj ARKOD-a je omogućiti poljoprivrednicima lakši i jednostavniji način podnošenja zahtjeva za ishođenje državnih potpora kao i njihovo transparentno korištenje.

Župan Flego napomenuo je kako je s ministrom poljoprivrede RH Tihomirom Jakovinom dogovoreno da JLS preuzmu obvezu dostave pripremljenih Ugovora na potpis u Agenciju za poljoprivredno zemljište radi pojednostavljenja i ubrzanja procedura za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

S obzirom da rok za upisu u ARKOD ističe 15. lipnja 2015. godine, župan Flego je uputio apel svim gradonačelnicima i načelnicima da u što kraćem roku kontaktiraju poljoprivrednike na području svoje JLS radi poštivanja zadanih rokova.