15.04.15. u 07:59

Zahtjev za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada „Lokva Vidotto“, operatera Komunalni servis d.o.o. iz Rovinja

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo Nacrt okolišne dozvole za odlagalište otpada „Lokva Vidotto“ operatera Komunalni servis d.o.o. iz Rovinja.
Uvid u Nacrt okolišne dozvole dostupan je javnosti i zainteresiranoj javnosti petnaest dana i to od 10. do 25. travnja 2015. godine na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša – www.mzoip.hr, Istarske županija – www.istra-istria.hr i Grada Rovinja – www.rovinj.hr.

Primjedbe na Nacrt dozvole se, u roku od 8 dana od završetka objave, najkasnije do 4. svibnja 2015. godine, dostavljaju na adresu MZOIP-e, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb ili na adresu Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Flanatička 29, 52100 Pula.

Odluka
Informacija
Nacrt okolišne dozvole