31.12.14. u 10:06

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat Nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti - Pula

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 12. siječnja do 11. veljače 2015. godine traje javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat Nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina i Monumenti - Pula .

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava se provodi u suradnji sa s Upravnim odjelom za prostorno uređenje Grada Pule, Odsjekom za zaštitu okoliša.

Jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost dostupni su javnosti od 12. siječnja do 11. veljače 2015. godine, u Gradu Puli, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Forum 2, Pula, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati. Sažetak za javnost dostupan je javnosti i u prostorima Mjesnog odbora Štinjan, Ulica Selo 2, srijedom od 8,30 do 11,30 sati.

Jedan Sažetak za javnost je dostupan javnosti i u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr, Istarske županije - http://www.istra-istria.hr/?id=4124#6536  i Grada Pule – www.pula.hr.

Javno izlaganje o Studiji održat će se u utorak 27. siječnja 2015. godine u Puli u Gradskoj palači, Forum 1, s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtke KERMAS ISTRA d.o.o. iz Vodnjana i predstavnici izrađivača Studije, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu iz Varaždina, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za planirani zahvat upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 11. veljače 2015. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.