26.08.14. u 14:02

Župan sa suradnicima u obilasku Općine Tar-Vabriga

Istarski župan Valter Flego zajedno sa suradnicima - načelnikom Županijske uprave Istarske županije Valeriom Drandićem, pročelnikom Upravnog odjela za održivi razvoj Josipem Zidarićem i pročelnikom Upravnog odjela za turizam Brankom Curićem, posjetio je jučer Općinu Tar-Vabriga gdje se susreo s načelnikom Nivijom Stojnićem i suradnicima.

Na sastanku načelnik Stojnić predstavio je županu najvažnije općinske projekte, odnosno u kojoj se fazi nalazi svaki pojedinačno te se razgovaralo o mogućnostima njihovog nastavka. Prema riječima načelnika, prioritetna je izgradnja novog dječjeg vrtića i jaslica u Taru za kojeg Općina već ima spreman projekt te zemljište. Kako Općini nedostaju proračunska sredstva za samu izgradnju, župan je sugerirao kandidiranje projekta na europske fondove za što je ponudio pomoć i podršku Županije. Župan Flego ujedno je pohvalio Općinu za izdvajanje gotovo jedne trećine proračunskih sredstava na podizanje društvenog standarda. Navedenim sredstvima financiraju se, između ostalog, stipendije i troškovi prijevoza učenika i studenata. Pored toga, značajna su i izdvajanja za socijalu i zdravstvo. Posebno hvalevrijedna je, smatra istarski župan, financijska pomoć koju je Tar-Vabriga pružila dvjema poplavljenim općinama Posavine.

Što se komunalne infrastrukture tiče, načelnik Stojnić izdvojio je rekonstrukciju nerazvrstane ceste Frata - Rošini, u vrijednosti od 1,5 milijun kuna, prema programu IPARD. „Cesta prolazi kroz poljoprivredno zemljište zbog čega je njena rekonstrukcija imala dodatnu važnost jer olakšava našim poljoprivrednicima rad, kao i prometnu povezanost s okolnim selima“, rekao je načelnik.

Također, s ciljem poboljšanja turističke ponude Tara, Općina ima spreman projekt Eko-muzeja koji bi obuhvaćao povijesno-izložbeni dio, ugostiteljski i prodajni, a u sklopu kojeg bi se nalazio i put te park maslina. Sam muzej bio bi smješten u jednoj kući, inače zaštićenom spomeniku kulturne baštine, kojoj je potrebno preuređenje. Do sada, istaknuo je načelnik, projekt nije prošao na natječajima ministarstava te će se pokušati aplicirati na fondove iz EU-a. Župan je predložio i da se pokuša pojedine faze, odnosno dijelove projekta kandidirati na natječaje resornih ministarstava.

Za Općinu Tar-Vabriga prioritetna je i rekonstrukcija kaštela, povijesne palače iz 19. stoljeća, u centru Tara čime bi se očuvao ovaj vrijedan spomenik kulturne baštine. Za sada je odrađena prva faza koja je obuhvaćala sanaciju krovišta. Za cjelokupan projekt Općina ima spremnu svu dokumentaciju te konzervatorsku podlogu što je preduvjet za kandidiranje na europske fondove. U rekonstruiran kaštel planira se u doglednoj budućnosti preseliti urede Općine i Turističke zajednice Tar-Vabriga, a dio bi se pretvorio u multifunkcionalan prostor.

U sklopu posjete Općini Tar-Vabriga, župan Flego i suradnici obišli su i tri OPG-a: Cocolo u Taru, Musizza u Novoj vasi i Anton Stojnić u Vabrigi.