26.08.14. u 12:50

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje: Ljevaonica Roč - P.P.C. Buzet d.o.o. iz Buzeta (uključujući rekonstrukciju)

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 03. rujna do 03. listopada 2014. godine traje javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje: Ljevaonica Roč - P.P.C. Buzet d.o.o. iz Buzeta (uključujući rekonstrukciju).

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava se provodi u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarenje prostorom Grada Buzeta.

Za vrijeme trajanja javne rasprave dokumentacija, koju čini Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, Tehničko-tehnološko rješenje i kratki i sveobuhvatni Sažetak, dostupna je javnosti u prostorima Grada Buzeta u Buzetu, II. Istarske brigade 11, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, a kratak sveobuhvatni Sažetak u holu Županijskog sjedišta u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.
 
Dokumentacija je dostupna javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr i Grada Buzeta - www.buzet.hr te na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode - www.mzoip.hr.

Javno izlaganje će se održati dana 23. rujna 2014. godine s početkom u 18,00 sati u zgradi Društvenog doma u Roču.
 
Izlaganju će biti nazočni predstavnici operatera, tvrtke P.P.C. Buzet d.o.o. (Cimos) iz Buzeta i izrađivača dokumentacije, tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke, koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 03. listopadom 2014. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Zahtjev
Tehničko tehnološko rješenje
Sažetak za javnost