31.03.14. u 14:01

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat – Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Španidigo“, Grad Rovinj-Rovigno

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 31. ožujka do 30. travnja 2014. godine traje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat, - Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Španidigo“, Grad Rovinj-Rovigno.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava se provodi u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno.
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i Sažetak za javnost dostupni su javnosti u ulaznom holu Gradske uprave Trg Matteotti 2, svakog radnog dana od 8 do 16 sati, a jedan Sažetak za javnost dostupan je u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29 svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati.
 
Cjelovita Studija i Sažetak za javnost dostupni su i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Rovinja-Rovigna - www.rovinj.hr, a cjelovita Studija na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode -  www.mzoip.hr.
 
Javno izlaganje Studije održat će se 25. travnja 2014. godine u  velikoj sali Doma kulture, s početkom u 17 sati.
Izlaganju  će biti nazočni predstavnici nositelja zahvata, tvrtke GEOCOP d.o.o. iz Rovinja i predstavnici ovlaštenika kao izrađivača stručne podloge (studije) za provedbu procjene, EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za planirani zahvat upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 30. travnjem 2014. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO za zahvat: Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Španidigo“, Grad Rovinj-Rovigno
Sažetak za javnost