21.10.13. u 08:06

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko – tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune „Rockwool Adriatic“ d.o.o iz Potpićna, Općina Pićan

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko – tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune „Rockwool Adriatic“ d.o.o iz Potpićna, Općina Pićan – Izvješće o javnoj raspravi, Klasa: UP/I-351-03/12-02/76, Urbroj 517-06-2-2-1-13-35 od 23. rujna 2013. godine

Upravni odjel za održivi razvoj je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode dana 10. listopada 2013. godine zaprimio Izvješće o javnoj raspravi o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko – tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja tvrtke „Rockwool Adriatic“ d.o.o iz Potpićna, Općina Pićan. Uz Izvješće dostavljeni su i Odgovori na primjedbe na Zahtjev i tehničko-tehnološko rješenje za postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. iz Potpićna koje je izradio ovlaštenik, tvrtka Dvokut ECRO d.o.o. iz Zagreba. Izvješće i odgovori odnose se na postupak i primjedbe, mišljenja i prijedloge zaprimljene tijekom javne rasprave koja je provedena u razdoblju od 7. prosinca 2012. do 7. siječnja 2013. godine i ponovljene javne rasprave koja je provedena u periodu od 11. do 25. veljače 2013. godine.

Obje rasprave je koordinirao Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javnu raspravu je proveo Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju Odluke načelnika Općine Pićan, Klasa: 022-05/12-01/79, Urbroj: 2144/05-01-12-1 od 23. studenog 2012. godine.

Izvješće o javnoj raspravi

Odgovori na primjedbe