29.08.13. u 08:02

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Izmjena tehnologije obrade slojne vode i prilagodba sustava uklanjanja H2S iz plina na eksploatacijskim platformama eksploatacijskog polja ugljikovodika „Sjeverni Jadran“ i „Marica“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da će od 6. rujna do 7. listopada 2013. godine trajati javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Izmjena tehnologije obrade slojne vode i prilagodba sustava uklanjanja H2S iz plina na eksploatacijskim platformama eksploatacijskog polja ugljikovodika „Sjeverni Jadran“ i „Marica“.
Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša.
 
Cjelovita studija i Sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29 svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr. Sažetak za javnost će biti objavljen i na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode -  www.mzoip.hr.

Javno izlaganje održati će se u četvrtak, 26. rujna 2013. godine u sali za sastanke Istarske županije u Puli, Flanatička 29/I, s početkom u 17 sati.
Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. iz Zagreba i predstavnici izrađivača Studije, tvrtke ECOINA d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za planirani zahvat upišu u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženu studiju ili iste dostave u pisanom obliku u roku koji je predviđen za javnu raspravu, zaključno sa 7. listopadom 2013. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO
Sažetak za javnost