04.07.13. u 15:31

Palijativna skrb u sustavu zdravstva

U pulskom su sjedištu Istarske županije, profesor David Oliver, član Upravnog odbora European Association of Palliative Care (EAPC) i mr.sc. Renata Marđetko, koordinatorica palijativne skrbi Grada Zagreba, održali u četvrtak, 4. srpnja 2013. godine, predavanje palijativnom timu Istarske županije, vezano uz funkcioniranje hospicija.

Profesor David Oliver dugogodišnji je prijatelj hrvatske palijativne skrbi, te je voditelj više poslijediplomskih edukacija na Sveučilištu u Kentu i Sveučilištu u Zagrebu.

Palijativna medicina brine o bolesnicima oboljelim od neizlječive bolesti, s ciljem postizanja najbolje moguće kvalitete života za njih i njihove obitelji. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je, 1990. godine, pravo na palijativnu medicinu jednim od osnovnih ljudskih prava na zdravstvenu zaštitu. Istarska županija ima oko 208.000 stanovnika na 2820 kvadratnih kilometara. Godišnje umire 2330 osoba, od čega polovica u svojim kućama. Procjene su da od 50% do 80% umirućih bolesnika trebaju palijativnu skrb, ovisno o vrsti bolesti. Ako se uzmu podaci iz 2012. godine, vidimo da je istarski palijativni tim bio prisutan kod 20% bolesnika, te da je dio njih trebao biti sješten u hospicij. Iz tog razloga, njihov slijedeći cilj je organiziranje hospicija.

Istarski palijativan zahvalio se doktoru Davidu Oliveru na dolasku, jer je palijativna skrb u Istarskoj županiji omogućena najviše zbog njegove edukacije i vodstva, zajedno s profesoricom Anicom Jušić.