03.07.13. u 10:54

Podaci o sponzorstvima i donacijama Istraske županije od 01. 01. 2013. do 10. 06. 2013.

Podaci o sponzorstvima i donacijama Istraske županije od 01. 01. 2013. do 10. 06. 2013.

Kriteriji za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju - Regione Istriana.