10.07.13. u 08:28

Objavljeni su podaci o troškovima izbora

IZVJEŠĆE

O VISINI TROŠKOVA IZBORA
ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU I ŽUPANA ISTARSKE ŽUPANIJE
I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA
(za izbore provedene dana 19. svibnja i 02. lipnja 2013. godine)