05.07.13. u 15:37

Na Koordinaciji istarskih gradonačelnika prihvaćen Protokol o zajedničkom postupanju u pružanju zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima na području Istarske županije

Župan Istarske županije Valter Flego, održao je danas, 5. srpnja 2013. godine, u sjedištu Grada Buje, Koordinaciju s istarskim gradonačelnicima, na kojoj je prihvaćen Protokol o zajedničkom postupanju u pružanju zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima na području Istarske županije.

Istarski domovi zdravlja i Zavod za hitnu medicinu Istarske županije sukladno Protokolu dogovorile su zajedničko postupanje kako bi se otklonila i najmanja mogućnost da pacijenti naiđu na zatvorena vrata Hitne medicinske službe, dežurne kroz 24 sata na lokacijama postojećih ispostava Istarskih domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Župan napominje kako su dvije ustanove, Istarski domovi zdravlja i Zavod za hitnu medicinu Istarske županije u suradnji, razradile rasporede dežurstava za svaku ispostavu u županiji.

Protokolom su propisani postupci kojima bi se u najkraćem mogućem roku formirala ekipa koja će hitnom pacijentu pružiti medicinsku pomoć u prostorima Ustanove, ili na terenu, a koja će biti dostupna u svim ordinacijama, ili radilištima, u svim ispostavama uključenim u Protokol.

Župan Istarske županije ustvrdio je kako su se svi gradonačelnici usuglasili da će na svojem području pored utvrđenog Protokola postupanja u hitnim slučajevima, izvidjeti mogućnost formiranja dodatnih timova Hitne medicine po uzoru na Grad Poreč, uz samostalno financiranje, odnosno uz moguću pomoć gospodarstva na njihovom području.

Na koordinaciji su se gradonačelnici također usuglasili oko plaćanja svih obveza gradova i općina za 2013. godinu, kao i zaostataka iz 2012. godine Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije, a temeljem potpisanih ugovora, te je za vjerovati da će zaostaci u prihvatljivom roku biti podmireni.

Gradonačelnik Pule Boris Miletić, kolegama je predstavio pulski projekt "e-grad", projekt elektroničke uprave prilagođene novim informatičkim tehnologijama i samim građanima, koji na ovaj način efikasnije i jednostavnije komuniciraju sa svojom gradskom upravom.

Župan i gradonačelnici dotakli su se i teme uvođenja PDV-a na dio izlaznih faktura koje gradovi ispostavljaju, ustvrdivši da je obaveza suviše kasno uvedena i da će biti ogromnih problema u aplikaciji. O navedenoj temi istarski gradonačelnici razgovarat će na sastanku Udruge gradova u utorak.