17.07.13. u 14:40

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko – tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja za proizvodnju cementa Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 22. srpnja do 21. kolovoza 2013. godine traje javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja za proizvodnju cementa Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javni uvid se provodi u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Raša.

Zahtjev, Tehničko tehnološko rješenje i Sažetak Zahtjeva za javnost dostupni su javnosti u Općini Raša, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2 u Raši, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati. Sažetak za javnost dostupan je javnosti u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati.

Cjelovita dokumentacija dostupna je javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr dok je na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr dostupan  Sažetak i Tehničko-Tehnološko rješenje.

Javno izlaganje će se održat 25. (četvrtak) srpnja 2013. godine s početkom u 18,00 sati u prostorima Društvenog doma u Koromačnu.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o., i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtke Ekonerg d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati Zahtjev i tehničko-tehnološko rješenje postrojenja te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 21. kolovozom 2013. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, u Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Zahtjev

Tehničko-tehnološko rješenje

Sažetak Zahtjeva za javnost