30.11.12. u 11:54

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko – tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja tvrtke „Rockwool Adriatic“ d.o.o iz Potpićna, Općina Pićan

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 7. prosinca 2012. godine do 7. siječnja 2013. godine traje javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko – tehnološkom rješenju  postojećeg postrojenja tvrtke „Rockwool Adriatic“ d.o.o iz Potpićna, Općina Pićan.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javnu raspravu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju Odluke načelnika Općine Pićan, Klasa: 022-05/12-01/79, Urbroj: 2144/05-01-12-1 od 23. studenog 2012. godine.

Zahtjev, tehničko tehnološko rješenje i sažetak zahtjeva za javnost dostupni su javnosti u prostorima Općine Pićan u Pićnu, Pićan 40 svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, srijedom od 8,00 do 18,30 sati i u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.  Cjelovita dokumentacija dostupna je javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr i Istarske županije - www.istra-istria.hr .

Javno izlaganje održati će se dana 12. (srijeda) prosinca 2012. godine s početkom u 17,00 sati u Pićnu u sali u prizemlju škole u Pićnu. Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtke Rockwool Adriatic d.o.o., Potpićan i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtke DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji će prezentirati Zahtjev i tehničko-tehnološko rješenje postrojenja te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 7. siječnjem 2013. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, u Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Zahtjev
Tehničko-tehnološko rješenje
Sažetak Zahtjeva za javnost