26.10.12. u 10:07

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko – tehnološkom rješenju postrojenja tvrtke „Aluflexpack novi“ d.o.o iz Zadra u Umagu

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 2. studenog do 3. prosinca 2012. godine traje javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja u Umagu, tvrtke „Aluflexpack novi“ d.o.o iz Zadra.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javnu raspravu provodi Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Umaga.

Zahtjev i tehničko tehnološko rješenje dostupni su javnosti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6. Umag svakog radnog dana od 8,00  do 16,00 sati i u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati te na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr  i Grada Umaga – www.umag.hr.

Javno izlaganje održat će se dana 20. studenog 2012. godine s početkom u 17,00 sati u Umagu u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G.Garibaldi 6.
Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtka ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. iz Zadra, pogon Umag i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtka OIKON d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati Zahtjev i tehničko-tehnološko rješenje postrojenja te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 3. prosincem 2012. godine, na adresu: Istarska županija,Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, u Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Zahtjev
Tehničko-tehnološko rješenje