18.06.12. u 11:41

Projekt PROTECT – Završna radionica

U organizaciji Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, u sklopu europskog projekta PROTECT financiranog od strane EU, u petak 15. lipnja 2012. godine, u prostorijama Istarske razvojne agencije u Puli, održana je završna radionica. Osnovni cilj radionice bio je prijenos rezultata projekta s međunarodne razine na nacionalnu odnosno regonalnu razinu. Bila je to prilika da se prisutnima predstave  aktivnosti, ciljevi i rezultati projekta. Na radionicu su pozvane sve nacionalne i lokalne institucije u domeni zaštite šuma od požara. Skupu od oko tridesetak stručnjaka na početku se obratio gdin. Dino Kozlevac, zapovjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije, koji je istaknuo da ovakvi pilot projekti, koji su sufinancirani bespovratnim sredstvima EU, uvelike doprinose u stjecanju iskustva, upoznavanju stanja na izvannacionalnoj razini, kao i boljem povezivanju institucija na nacionalnoj razini. Potom su  djelatnici Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije i stručnjaci iz suradničkih institucija (Javna vatrogasna postrojba Pula, Hrvatske šume – UPŠ Buzet, JU Natura Histrica) predstavili svoj rad i doprinos na temu zaštite mediteranskih šuma od požara. Tako su predstavnici suradničkih institucija predstavili tri plana: Plan vatrogasnih aktivnosti, Izvršni plan održavanja šuma i Plan informiranja i izobrazbe javnosti, te podizanja svijesti lokalnog stanovništva. Planovi su izrađeni odnosno adaptirani na osnovu Zajedničkog integriranog modela, kao glavnog rezultata projekta PROTECT na međunarodnoj razini. Fokus je stavljen na fazu prevencije kao temelja zaštite okoliša te gospodarske, kulturne i socijalne održivosti. Na radionici je predstavljen i promotivni materijal izrađen u sklopu projekta, a koji je distribuiran svim javnim vatrogasnim postrojbama i turističkim zajednicama na području Istarske županije. Od promotivnog materijala izrađeno je 2070 dvojezičnih letaka o loženju vatre na otvorenom prostoru, 340 dvojezičnih brošura o sprečavanju šumskih požara, 540 mapa, te 100 postera B1 i 200 postera B2 sa sloganom „Spriječimo požare – Štitimo naše šume“ na četiri svjetska jezika.

Projekt PROTECT ili punog naziva „Integrirani europski model zaštite mediteranskih šuma od požara“ provodi se u sklopu programa MED. Vodeći partner je Regija Marche (IT) sa višegodišnjim iskustvom u zaštiti šuma od požara. Partnerstvo je sačinjeno od 9 organizacija iz 6 zemalja: IT, ES, GR, HR, PT, CY i 3 sveučilišta iz IT, PT i FR tako da projekt ima i značajnu znanstvenu komponentu koja se očituje u stvaranju GIS modela inovativnog načina održavanja šuma i prilagodbe Indeksa rizika opasnosti od požara (FWI – Fire weather index) za područje mediterana. Na razini Republike Hrvatske u projektu, kao projektni partner sudjeluje jedino Istarska županija putem UO za održivi razvoj. Ukupno razdoblje trajanja projekta je 36 mjeseci, dok se projekt na razini RH provodi u razdoblju od 12/2010 – 06/2012.

Ukupna vrijednost  projekta je oko  1.500.000 € i financira se iz MED programa Europske Unije, programa transnacionalne suradnje, s naglaskom na zaštitu okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja. Istarska županija sudjeluje u projektu s ukupno  67.204,50 € od čega je 85% financirano iz sredstava  EU, a 15% iz proračuna Istarske županije.

U završnoj raspravi svi dionici zaključili su da je glavni rezultat na regionalnoj razini bolje upoznavanje i povezivanje institucija koje bave djelatnosti zaštite šuma od požara te stjecanje uvida u međunarodna iskustva koja se kasnije prenose u planove i rad institucija na nacionalnoj/ regionalnoj razini.