12.06.12. u 15:32

Projekt PROTECT – Radionica o podizanju osviještenosti

U organizaciji Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, u srijedu 06. lipnja 2012. godine, u dječjem vrtiću „Ribice“ u Puli održana je, u sklopu europskog projekta PROTECT financiranog od strane EU, prezentacija opreme i rada Javne vatrogasne postrojbe Pula. Radionica je održana u cilju podizanja razine osviještenosti stanovništva o opasnosti i štetama koji nastaju šumskim požarima. Kao ciljana grupa odabrana je jaslička i vrtićka skupina koja predstavlja najosjetljiviji uzrast i budućnost zaštite šuma od požara na području Istarske županije. Djelatnici JVP Pula prezentirali su punu opremu vatrogasca sa zaštitnim odijelom, čizmama, rukavicama, kacigom te aparatom za disanje zraka u zadimljenim uvjetima kao i zapovjedno-teretno vozilo i specijalizirano šumsko vozilo. Sva djeca mogla su tako isprobati vatrogasnu kacigu, pogledati opremu vatrogasnih vozila kao i sjediti za njihovim volanom.

Odgajateljicama su prezentirane i podijeljene promotivne tiskovine: letci, brošure, mape i posteri koje je Istarska županija izradila kroz projekt PROTECT, koje su namijenjene senzibilizaciji građana i podizanju javne svijesti, a sve u cilju daljnjeg upoznavanja djece i njihovih roditelja o važnosti zaštite šuma od požara. Djecu krasi iskrenost i izravnost radi čega i ozbiljne teme prikazane djeci na primjeren način rezultiraju prenošenjem poruka o ispravnom načinu razmišljanja djece prema roditeljima. 

Prije odlaska svakom djetetu vatrogasci su podijelili bojanku na temu vatrogastva primjerenu njihovom uzrastu. Zauzvrat vatrogasci i djelatnici županije dobili su njihove radove na temu „Šuma i gašenje šumskih požara“ koje su izradili zajedno sa njihovim odgajateljicama. Svi sudionici na kraju radionice zajednički su zaključili da je ovakav način promocije vatrogastva kao i senzibiliziranje o opasnostima šumskih požara veoma poželjan te da daje pozitivne rezultate.