18.10.11. u 15:46

Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš, zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkom rješenju za zahvat „Rekonstrukcija TE Plomin – zamjena postojeće te Plomin 1

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 19. listopada do 18. studenog 2011. godine traje javna rasprava o SUO, zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkom rješenju za zahvat „Rekonstrukcija TE Plomin – zamjena postojeće te Plomin 1 u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta“

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javnu raspravu provode Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Labina  i Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan.

Cjelovita dokumentacija, koju čine: Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost, Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje, je  dostupna javnosti u:

-       Velikoj vijećnici u upravnoj zgradi Grada Labina, Labin, Titov trg 11, ponedjeljkom i četvrtkom od 9,00 sati do 19,00 sati i utorkom, srijedom i petkom od 9,00 sati do 14,00 sati, 

-       prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, ponedjeljkom od 11,00 sati do 17,00 sati i utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8,00 sati do 14,00 sati i

-       holu Županijskog sjedišta u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Zbog obimnosti cjelovite dokumentacije na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr, Grada Labina – www.labin.hr i Općine Kršan – www.krsan.hr , te na  službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva www.mzopu.hr objavljuju se Studija utjecaja na okoliš i netehnički sažetci za javnost Studije utjecaja na okoliš i Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

Javno izlaganje o studiji utjecaja na okoliš i zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša kao i o tehničko-tehnološkom rješenju planiranog zahvata održat će se dana 27. listopada 2011. godine s početkom u 17,00 sati u prostorima iznad restorana RIVA u Plomin Luci i dana 28. listopada 2011. godine s početkom u 17,00 sati u Velikoj vijećnici u upravnoj zgradi Grada Labina u Labinu, Titov trg 11.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici nositelja zahvata, HEP d.d. Zagreb, predstavnici izrađivača studije, tvrtka Ekonerg d.o.o. i izrađivači zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkog rješenja, tvrtke APO d.o.o. iz Zagreba i Ekonerg d.o.o iz Zagreba,  koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na sve elemente objedinjenog postupka mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 18. studenim 2011. godine na slijedeće adrese:

-       Grad Labin,_Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 52220 Labin, Titov trg 11

-       Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, 52232 Kršan, Blaškovići 12,

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.

Netehnički sažetak SUO za javnost;
Netehnički sažetak za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša