07.10.11. u 14:55

Pula: Glazbena škola napokon pod jednim krovom

Događanja oko pulske Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, s kojima je povezano nagađanje o izbacivanju učenika na ulicu iz  prostorija Uljanika, bile su povod za sazivanje konferencije za novinare. O toj su problematici govorili zamjenica istarskog župana  Viviana Benussi, načelnik Uprave Istarske županije Valerio Drandić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricia Smoljan i Vesna Sagaj, viša savjetnica za kapitalnu izgradnju u  Upravnom odjelu za obrazovanje, te u ime  Glazbene škole, zamjenik ravnateljice Valter Išić.

Kako se čulo, apel "Spasimo muzičku školu u Puli", što je svojevremeno upućen građanima Pule i institucijama, ne odražava činjenično stanje, pa je novinarima predstavljen projekt "Pulske srednje škole", a  sklopu kojega će se osigurati i prostor za smještaj Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula. Naime, kako je rekao  gospodin Išić, želja je Glazbene škole, koja trenutačno djeluje na četiri lokacije, da bude pod jednim krovom. A što se tiče izbacavanja učenika uz  Uljanikovih prostorija, gospodin Drandić je  rekao kako će učenici ostati do kraja školske godine u tim prostorima, a s početkom školske godine 2012/13. uselit će u nove, u zgradi pulske gimnazije.

Podsjetimo, adaptacija prostora u zgradi Uljanika izvršena je  u rano proljeće 2008. godine, a Škola je na vlastiti zahtjev preselila u travnju 2008. godine (iako su radovi bili gotovi ranije). Istarska županija utrošila je za uređenje cca 465.000 kn, a Grad Pula cca 85.000 kn. U zgradi Uljanika Škola ima na raspolaganju prostore u površini od 1.001 m2. Zakup prostora u zgradi Uljanika iznosi 12.300,00 kn mjesečno, odnosno 147.600,00 kn godišnje.

U 2008. i 2009. godini intenzivno se tražila odgovarajuća lokacija za trajni smještaj Glazbene škole. Krajem 2009. godine Odjel za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula usuglasili su stavove  o zajedničkom smještaju u zgradi bivše psihijatrije u okviru Sveučilišnog kampusa. Kako je prema informacijama iz Opće bolnice Pula na zgradu bivše psihijatrije trebalo čekati još barem 5 godina, Istarska je županija ustrajala na tome da Glazbena škola ne može toliko čekati i 2010. godine nastavilo se sa traženjem odgovarajuće lokacije, a rješenje će se naći u sklopu projekta "Pulske srednje škole".

Kako će se projekt "Pulske srednje škole" odvijati u više faza, prvi korak realizacije obuhvaća sanaciju postojećeg praktikuma površine cca 3.000 m2 na Vidikovcu, te izgradnju cca 2.000 m2 novog učioničkog prostora kako bi se najprije omogućilo preseljenje Industrijsko-obrtničke škole Pula na Vidikovac, budući da i sad ona koristi veći dio prostora postojećeg praktikuma. Drugim riječima, nije nužna kompletna izgradnja prostora od cca 12.000 m2 za potrebe budućeg Centra novih tehnologija na Vidikovcu, a da bi se omogućilo preseljenje Industrijsko-obrtničke škole Pula na Vidikovac, odnosno smještaj Glazbene škole u tzv. "žutu školu".

Takvom je prijedlogu Istarske županije  potporu  dalo Nastavničko vijeće Glazbene škole, na sjednici održanoj u kolovozu 2010. godine. Premještajem u "žutu školu" Glazbena će škola dobiti odgovarajuće prostore, gdje će  prosječna površina po učeniku  iznositi 6,8  četvornih metara.