29.04.11. u 09:49

Pazin - Sjednica Odbora za međunarodnu suradnju i europske integracije Skupštine Istarske županije

Odbor za međunarodnu suradnju i europske integracije Skupštine Istarske županije održao je 28. travnja 2011. godine u Pazinu, sjednicu na temu: Predstavljanje međunarodne aktivnosti Istarske županije.

Oriano Otočan, pročelnik Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije Istarske županije, prezentirao je Odboru aktivnosti koje Istarska županija poduzima na području međunarodne suradnje i EU integracija. Kao osnovni ciljevi Istarske županije istaknuti su: realizacija projekata financirana iz EU programa i drugih međunarodnih izvora, jačanje apsorpcijskog kapaciteta, informiranje o EU procesima, te priprema projekata za EU fondove. Na prijedlog predsjednika Odbora, Odbor je donio Zaključak kojim se predlaže predsjedniku Skupštine da na iduću sjednicu Skupštine uvrsti točku dnevnog reda: Predstavljanje međunarodne aktivnosti Istarske županije, u cilju informiranja vijećnika o dosadašnjim aktivnostima i aktivnostima koji Istarsku županiju očekuju u procesu ulaska u EU i nakon toga.