18.04.11. u 12:08

Petnaestogodišnja proslava postojanja Službe (Centra) za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije

Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije proslavila je 07.04.2011. na Svjetski dan zdravlja petnaestogodišnjicu svog postojanja.

Na svečanosti su prisustvovali brojni uzvanici iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi; Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo; Istarske županije; Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba; Službe za prevenciju, izvanbolničkog liječenja bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije; Grada Pule; Grada Rovinja; Istarskih domova zdravlja; Opće bolnice Pula; Obiteljskog centra IŽ; Centra za socijalnu skrb; Državnog odvjetništva; policije i raznih udruga.

Služba je s radom započela u veljači 1996. godine kao Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti koji je u travnju 2004. godine dobio pravnu osobnost u vidu današnje službe u sklopu Zavoda za javno zdravstvo.

Dosadašnje djelovanje predstavile su dugogodišnja voditeljica Centra, odnosno Službe dr. Katarina Mešin i njena nasljednica, prof. Helena Mitrović. U 15 godina rada provodila se prevencija, dijagnostika, vanbolničko liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija mladih osoba s rizikom, povremenih uzimatelja i ovisnika o psihogenim drogama. Istovremeno se radilo i s obiteljima korisnika. U tom je periodu evidentirano 2.326 korisnika, od kojih su 1.450 heroinski ovisnici. 
Rad u službi se odvijao kroz motivacijske programe, programe smanjenja štete, drug free programe, organizirane terapijsko-edukativne programe, programe resocijalizacije ovisnika, individualne i grupne psihosocijalne tretmane ovisnika, obiteljske terapije te grupe samopomoći. 
 
Prof. dr. sc. Slavko Sakoman, voditelj Referentnog centra za ovisnosti o drogama MZSS je, kao i ostali uzvanici, pohvalio dosadašnji rad Službe, te je istaknuo kako je trend daljnjeg razvoja službi sve veći naglasak na prevenciji i brizi za mentalno zdravlje. 

Istarska županija je posljednjih sedam godina u sklopu implementacije svog Plana za zdravlje i sufinanciranja projekata kojima se rješavaju odabrani javnozdravstveni prioriteti, te radom Županijskog tima za provedbu Plana za zdravlje IŽ, značajno doprinijela realizaciji ovog hvalevrijednog projekta.