05.04.11. u 00:00

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti sukladno Programu „Komercijalizacija inovacija“ za 2011. godinu.

U cilju povećanja konkurentnosti malog gospodarstva na domaćem i međunarodnom tržištu Istarska županija putem Upravnog odjela za gospodarstvo raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti sukladno Programu „Komercijalizacija inovacija“ za 2011. godinu. Potpore su namijenjene inovatorima i subjektima malog gospodarstva za razvoj inovacija, inovativnih proizvoda i usluga, te komercijalizaciju inovacija, a radi postizanja više kvalitete postojećih i izlazak na tržište novih proizvoda i usluga. 

Tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete pronaći ovdje.