08.04.11. u 19:22

Provedba Programa praćenja kakvoće mora na plažama u Republici Hrvatskoj

Dana 12. i 13. travnja 2011. godine u hotelu "Dijamant" u  Poreču, s početkom u 9,00 sati održati će se XVII (sedamnaesti) radni sastanak županijskih zavoda za javno zdravstvo, upravnih tijela nadležnih za zaštitu okoliša i zavoda za prostorno uređenje priobalnih županija Republike Hrvatske o provedbi Programa praćenja kakvoće mora na plažama u Republici Hrvatskoj. Sastanak organizira Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s Istarskom županijom.

Više
Sažetci tema