17.03.11. u 19:57

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat: Autocesta A8 – dionica Rogovići – Matulji

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 18. ožujka do 18. travnja 2011. godine traje javna rasprava u SUO za zahvat: AUTOCESTA A8 – dionica Rogovići – Matulji.
Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javnu raspravu provode:

• Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
• Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta
• Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje 
• Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav 

Jedna cjelovita Studija i 2 (dva) Sažetka za javnost biti će dostupni javnosti u

• gradu Pazinu u holu Spomen doma, Šetalište Pazinske gimnazije 1,
• sali za sastanke Grada Buzeta u Buzetu, II istarske brigade 11,
• prostorima Općine Cerovlje u Cerovlju, Cerovlje 12 i
• prostorima Općine Lupoglav u Lupoglavu, Lupoglav 17,

a sažetak za javnost i u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29 .

Javno izlaganje za područja Istarske županije održati će se 5. (utorak) travnja 2011. godine s početkom u 17,00 sati u Pazinu u  Spomen domu, Šet. Pazinske gimnazije 1.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostave u pisanom obliku zaključno sa 18. travnjem 2011. godine na adrese:

• Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin
• Grad Buzet, Upravni odjel za gospodarenje prostorom, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet
• Općina Cerovlje, Jedinstveni upravni odjel, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje
• Općina Lupoglav, Jedinstveni upravni odjel, Lupoglav 17, 52426 Lupoglav

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO - Autocesta A8 – dionica Rogovići – Matulji (ZIP 18,4 MB)
Sažetak za javnost (PDF 32 MB)