21.07.10. u 16:08

Pula: Objavljen natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša

Na press konferenciji, održanoj u srijedu, 21. srpnja 2010. godine u sjedištu Istarske županije u Puli, direktor Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. (IRENA) Valter Poropat upoznao je novinare s natječajem za korištenje sredstava Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja  programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, objavljenom  19. srpnja 2010. godine. Rok dostave ponuda je 60 dana od objave. Pravo na  sredstva mogu ostvariti  trgovačka društva, trgovci pojedinci, zadruge hrvatskih branitelja, javne ustanove i druge pravne osobe, te jedinice područne ( regionalne ) samouprave i  jedinice lokalne samouprave. Projekti koji će se natjecati za sredstva Fonda poticat će korištenje obnovljivih izvora energije ( sunčeva energija, energija vjetra, energija biomase, energija malih vodotoka, geotermalna energija, ostali obnovljivi izvori energije), te posebno proizvodnju opreme za primjenu obnovljivih izvora energije. Sredstva Fonda dodjeljivat će  se putem beskamatnih zajmova, subvencija, financijske pomoći i donacija.

Zajmove, subvencije i donacije Fond u pravilu dodjeljuje trgovačkim društvima, trgovcima pojedincima, obrtnicima, zadrugama hr. branitelja, javnim ustanovama (škole, bolnice, vrtići i dr.) i drugim pravnim osobama, dok financijske pomoći Fond u pravilu dodjeljuje JRS i JLS.

Zajmove će Fond dodjeljivati do iznosa od 1.400.000,00 kn na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine, te subvencionirati kamatu do 2% ugovorene kamate, ali ne više od 800.000,00 kn po projektu.

Financijske pomoći Fond će dodjeljivati do iznosa 1.400.000,00 kn po projektu.

Za provedbu energetskih pregleda Fond će dodjeljivati subvencije i financijske pomoći do iznosa od 80.000,00 kn po projektu (pregledu).

Za izradu obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekta i drugih aktivnosti Fond će dodjeljivati donacije do iznosa 160.000,00 kn po studiji, programu, projektu…

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja osim za JRS, JLS i javne ustanove koje sredstva Fonda ostvaruju sukladno Pravilniku Fonda.

Trgovačkim društvima, trgovcima pojedincima, obrtnicima, zadrugama hr. branitelja i drugim pravnim osobama sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno programu za financiranje i sufinancirane projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja OIE sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti koji je objavljen na web stranici Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Natječaj, upute i obrasci za ispunjavanje  nalaze se na www.fzoeu.hr